Landskapsarkitektur för parker och grönområden

Det är ingen hemlighet att parkerna tar över. Konstruktion är viktigt av flera skäl. Det ger människor en plats att spela på sommaren och hjälper till att få en gemenskap förberedd för vinterväder. Människor som bor i området för att bygga sina hem och fylla sina gårdar med saker att göra när de är där. För dem som inte har råd med kostnaden för att bygga och landskapsarkitektur sig, blir parkerna ett viktigt val.

Det är viktigt att komma ihåg att parkprojektet är ett samhällsprojekt. Arbetare är också en del av samhället och bör behandlas som sådana. Byggnadsarbetare bör behandlas på samma sätt som alla andra byggnadsarbetare och inte förvänta sig särskild behandling. Arbetstagare som gör konstruktionen bör inte bära hårda hattar eller skyddsutrustning. Det är vanligt att alla byggnadsarbetare arbetar i hårda hattar, men entreprenörer kanske inte behöver bära detta för konstruktion. Arbetstagare bör inte bära hårda hattar för att skydda sig från fallande föremål. Dessutom bör byggnadsarbetare använda samma typ av säkerhetsutrustning som de skulle använda på en arbetsplats. Andra aspekter av säkerhetsriktlinjer är att hålla barnen på lekplatsen och borta från byggområden. I parken ska barnen övervakas av en förälder, en vuxen eller en parkanställd. Detta är en chans att lära barnen att vara ansvarsfull och försiktig.

Byggprojekt

Om ett byggprojekt ska ske bör det finnas skyltar i hela området för att meddela allmänheten om projektet.  Se till att varje skola eller allaktivitetshus i området känner till projektet, och allmänheten meddelas i förväg så att de kan hjälpa till om det behövs. När parken öppnar sig för allmänheten är det viktigt att vara medveten om säkerhetsskyltarna, även efter att parken har öppnats för allmänheten. Skyltar bör läggas ut i parken, grindarna ska låsas, och alla som kommer in bör känna till ingångs koderna. Även om bygget ska vara klart innan parken officiellt öppnar, bör den fortfarande behandlas som ett nytt område. För vissa parker kommer byggandet att omfatta ett stort antal leverantörer. Leverantörer är mycket upptagen under sommaren, så det är viktigt att byggnadsarbetarna får ta hand om dem på egen hand. Om det finns leverantörer i byggområdet, se till att de anställda får hantera dem utan hjälp. Det kan finnas olika leverantörer på parken, så se till att allt hanteras.

Vissa parker kommer att ha arbetstagare som kommer att kallas ut regelbundet för att hjälpa till med byggandet. Detta kan omfatta arbetstagare från ett företag som levererar betong, liksom betongarbetare. Om en entreprenör är involverad i konstruktionen, se till att entreprenören arbetar ensam, och inte övervakas av en medarbetare.

En samling texter om hantverkstjänsterna finns här storviksbygg.se.