Företagslarm för alla typer av företag

Företagslarm för alla typer av företag

De flesta företag ser det som en självklarhet att installera ett larm för att skydda sig mot inbrott. Men ett företagslarm är idag så mycket mer än ett verktyg för att enbart motverka stöld och skadegörelse. Med ett företagslarm kan du även till exempel förhindra brand, effektivisera produktionen och se till att personalen är trygg.

De flesta företag installerar larm för att förhindra inbrott, stöld och skadegörelse. Dagens företagslarm erbjuder dock så mycket mer än så. De flesta företagslarm har även funktioner som brandlarm, överfallslarm och kameraövervakning. Genom att kameraövervaka ditt företag kan du upptäcka hur till exempel svinn uppstår eller kontrollera hur många som besöker din butik. Ett överfallslarm är en stor trygghet för dina anställda som arbetar i utsatta miljöer. Dagens företagslarm är mycket moderna, oftast kan du kontrollera larmet genom en app som du enkelt laddar ner i din mobil. När ett larm aktiveras får du en notis om detta och kan vidta lämpliga åtgärder snabbt. Detta är bekvämt eftersom du som är säkerhetsansvarig på företaget kan kontrollera att allt är som det ska oavsett vart du befinner dig.

Företagslarm med många olika funktioner

De flesta företagslarm har många olika tillval och funktioner. Utöver inbrottslarm med kamerabevakning kan du även välja att ha brandlarm och överfallslarm eller att med hjälp av kameran registrera var det sker svinn eller räkna det totala antalet besökare i din butik. Ett larm är även en trygghet för personalen och ett enkelt sätt att kontrollera att allt är som det ska. Oavsett var du befinner dig kan du med hjälp av en app kontrollera att allt är som det ska och till exempel larma på eller av. Företag inom handeln eller inom restaurang och bar har ofta behov av att ha flera olika larmsystem via företagslarmet. Men även inom till exempel lantbruket eller inom industri- och byggsektorn är ett företagslarm av stor vikt då dessa branscher ofta har dyr utrustning. På ett kontor har de flesta ett larmsystem som larmar vid inbrott, men varför inte utöka detta till att användas på flera områden som inom att effektivisera arbetsmetoder eller motverka svinn.