Genom att hyra psykolog kan ni bemanna upp arbetsplatsen

Behovet av att kunna anställa psykologer är för tillfälligt väldigt stort. Faktum är att efterfrågan på denna kompetens har ökat mycket under de senaste åren. Ett bra sätt att kunna få tillgång till denna kompetens utan att anställa egen personal är att hyra psykolog via ett bemanningsföretag. Genom att göra detta kan ni bland annat täcka upp era luckor i bemanningen samt tillhandahålla den vård som era patienter behöver. Läs vidare för att få mer information!

3 viktiga faktorer att ta hänsyn till när ni vill hyra psykolog

Innan ni bestämmer er för att hyra psykolog bör ni ta hänsyn till följande faktorer:

  • Erfarenhet och kvalifikationer. Det är såklart viktigt att ni hittar en person som har relevant och rätt erfarenhet och kvalifikationer. Detta är helt avgörande när man vill ta in nya psykologer för att fylla de luckor som finns i bemanningen. Därför bör ni bland annat ta hänsyn till de olika personernas utbildning och yrkeserfarenhet. Värt att notera är att vissa psykologer kan ha mer erfarenhet av vissa typer av patienter och behandlingar.
  • Tillgänglighet. När ni vill hyra psykolog är det förstås viktigt att personen ifråga är tillgänglig för att ta sig an ytterligare uppdrag. Detta är därmed en annan väldigt viktig faktor att ta hänsyn till. Bekräfta med bemanningsföretaget att personen ifråga är tillgänglig för att arbeta under de datum och tider då ni behöver hjälp. Det är viktigt att vara öppna med era förväntningar kring tillgängligheten redan i ett tidigt stadie för att bemanningsföretaget ska kunna matcha rätt konsult mot ert uppdrag.
  • Personlig lämplighet. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är den personliga lämpligheten. Ni vill allra helst hitta en person som har rätt erfarenhet och kvalifikationer för uppdraget som är tillgänglig för att kunna utföra detta. Samtidigt är det också viktigt att personen ifråga är lämplig och att denne passar in bra i den kultur som finns på arbetsplatsen. Det är nämligen viktigt att ni väljer att jobba med en konsult som delar era värderingar och som behandlar era patienter på ett sätt som överensstämmer med era riktlinjer och er filosofi.

Det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer för att säkerställa att ni hittar rätt person.