Räkna på premiepensionen

Räkna på premiepensionen

Ponera att du börjar jobba när du är 25 år gammal och går i pension vid 65 års ålder. Detta är den vanliga pensionsåldern idag, även om den kan komma att höjas i framtiden. Din inkomst ligger på 25 000 kronor i månaden och din genomsnittliga avkastning på premiepensionspengarna har varit blott 5 procent per år. När du vid 65 års ålder går i pension kommer din premiepension att motsvara 5 988 kronor per månad. Utöver denna del av pensionen tillkommer inkomstpensionen samt tjänstepension, om du har sådan, och eventuellt privat pensionssparande.

Ponera återigen att du börjar jobba vid 25 års ålder och att du går i pension när du är 65 år gammal. Din inkomst ligger även i detta räkneexempel på 25 000 kronor per månad, men du har förvaltat pengarna på ditt PPM-konto mer framgångsrikt och har åstadkommit en genomsnittsavkastning på 10 procent per år. När du fyller 65 år kan du då få hela 22 983 kronor i månaden i premiepension utöver din inkomstpension, tjänstepension och eventuellt individuellt pensionssparande.

Som ett tredje exempel kan vi använda samma förutsättningar, det vill säga att du börjar arbeta när du är 25 år gammal och pensioneras vid 65 års ålder. Du har samma inkomst som i de tidigare räkneexemplen – 25 000 kronor i månaden. Enligt denna beräkning har du dock åstadkommit en riktigt bra snittavkastning på hela 15 procent per år. Det innebär att du får inte mindre än 96 586 kronor i månaden i premiepension vid 65 års ålder. Precis som tidigare tillkommer de övriga delarna av pensionen.

PPM-specialisten Advisor

Enligt Advisor får en pensionssparare som i skrivande stund har 100 000 kronor på premiepensionskontot och ska gå i pension om 20 år en fördubbling av kapitalet genom en snittavkastning som är 5 procent högre. Sedan premiepensionssystemet infördes år 2000, har Advisor haft en genomsnittlig avkastning på 3 procent per år mer än snittet i PPM-systemet – 10 procent per år jämfört med den genomsnittliga årsavkastningen i systemet som under tidsperioden legat på 7 procent. En skillnad på endast ett fåtal procent kan tyckas liten i sammanhanget, men spelar alltså en avgörande betydelse i det långa loppet.

Trots att premiepensionen endast utgör en liten del av den allmänna pensionen, 13,5 procent närmare bestämt, har du mycket att vinna på att förvalta ditt PPM-konto på bästa sätt. Som tur är erbjuder Advisor PPM-förvaltning, vilket gör att du kan ta del av bolagets expertis på området.

Publicerat i PPM